БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

От тук може да ползвате бланки за следните случаи:

***

БЛАНКИ ЗА СТИПЕНДИИ

 1. Пр 1 Заявление декларация мес. по успех
 2. Пр 2 Заявление декларация мес.по доход
 3. Пр 3 Заявление декларация инвалиди
 4. Пр 4 Заявление декларация сираци
 5. Пр 5 Заявление едн.стипендия достъп до обр.
 6. Пр 6 Заявление едн.стипендия висок резултат УД и ИИД
 7. Пр 7 Заявление целева стипендия за конкретен разход
 8. Пр 8 към параграф 3 от МП 33 Заявление декларация доход
 9. Пр 9 Справка изв.и неизв. отсъствия
 10. Пр 10 Декларация от родител за семейно положение
 11. Пр 11 Заявление за отпущане по чл.4 ал.1т. 3 и т.4
 12. Пр 12 13 Заявление по чл.5 ал.1 т.1 и т. 2 Пр.кл.р-л по т.1
 13. Пр 14 15 Пр.кл.р-л и Сл.Бележка чл.5 ал.1 т.2
 14. Пр 16 17 Заявление за отпущане по чл.6 ал.1 и Пр.кл.р-л

ДРУГИ БЛАНКИ:

 1. Заявление за издаване на оригинал/дубликат на диплома, свидетелство за ПК, удостоверение за завършен клас.
 2. Декларация информирано съгласие
 3. Декларация за непритежание на диплома
 4. Декларация за психолог
 5. Заявление 9 клас СОП.
 6. ЗАЯВЛЕНИЕ академична справка.
 7. Заявление за преместване в друга паралелка на ПГЕТ “ Захари Стоянов“.
 8. Заявление за приемане на нов ученик в ПГЕТ “ Захари Стоянов.
 9. Заявление за приравнителни изпити.
 10. Заявление за промяна на оценката.
 11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА удостоверение за преместване.
 12. Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение.
 13. Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение.