БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

От тук може да ползвате бланки за следните случаи:

***

БЛАНКИ ЗА СТИПЕНДИИ

 1. Заявление-месечна стипендия-трайни увреждания_
 2. Заявление-месечна стипендия-недостиг на пазара_
 3. Заявление-месечна стипендия-подпомагане достъп образование
 4. Заявление-месечна стипендия-постигнати образов.резултати
 5. Заявление-месечна стипендия-дуална с-ма
 6. Заявление-месечна стипендия-без родители
 7. Заявление-еднократна стипендия

ДРУГИ БЛАНКИ:

 1. Заявление за издаване на оригинал/дубликат на диплома, свидетелство за ПК, удостоверение за завършен клас.
 2. Декларация информирано съгласие
 3. Декларация за непритежание на диплома
 4. Декларация за психолог
 5. Заявление 9 клас СОП.
 6. ЗАЯВЛЕНИЕ академична справка.
 7. Заявление за преместване в друга паралелка на ПГЕТ “ Захари Стоянов“.
 8. Заявление за приемане на нов ученик в ПГЕТ “ Захари Стоянов.
 9. Заявление за приравнителни изпити.
 10. Заявление за промяна на оценката.
 11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА удостоверение за преместване.
 12. Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма на обучение.
 13. Заявление за прием в самостоятелна форма на обучение.