КОЛЕКТИВ НА ПГЕТ „Захари Стоянов“

 

Колектива при ПГЕТ „Захари Стоянов“

ДИРЕКТОР НА ПГЕТ “ Захари Стоянов“ – Соня Георгиева Илиева

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР по учебната дейност – Светлана Николова

 

Учители по Български език и литература

       Елена Стефанова                                                                                    Светлана Николова

                                          

 

 

 

 

 

Учители по чужди езици

           Милена Иванова– английски език                                     Рена Събева – руски език

                          

       

 Ралица Виделова – английски език

 

 

Учители по математика, информационни технологии и информатика

                    

                  Мария Върбанова                                                                                     Петя Иванова                                                                   

 

 

 

 

 

Учители по обществени науки, гражданско образование и религия

Дияна Господинова                                                                                            Галина Стоянова

 

 

 

 

 

 

 

Учители по Биология и здравно образование и по Химия и опазване на околната среда

               Боян Лилянов                                                                                        Ралица Виделова

                           

 

 

 

 

 

 

Учител по Физическо възпитание и спорт – Надежда Карамфилова

 

 

Учители по специалности: Електрически машини и апарати и Електрически инсталации

          инж. Мария Огнева                                                                      инж. Валентина Тодорова

                         
     

 

 

 

 

 

    инж. Йоланда Грозева                                                                                 инж. Костадин Кирчев
                 

 

 

 

 

Учители по специалности: Компютърни техники и технологии и Телекомуникации

       инж. Теменужка Машева                                                                         инж. Мария Тилчева

                        

 

 

 

 

 

 

Петър Машев