Учители

Молим всички учители да се запознаят с публикувания в Държавен вестник Закон за предучилищното и училищното образование. Файла може да изтеглите от  тук