Специалности

 

Специалност: Електрически машини и апарати
Професия: Електротехник

  • Тази специалност съчетава класическите и модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят.
  • Учениците получават квалификация и подготовка за работа по проектиране, изследване, производство, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.

Професионална реализация:
Завършилите тази специалност могат да работят в предприятия, в които се произвеждат, експлоатират и поддържат всички видове електрически машини и апарати.

Учебния план, по който се обучават учениците в тази специалност може да видите тук


Специалност: Компютърна техника и технологии
Професия: Техник на компютърни системи

Учениците придобиват знания и умения за работа:

  • с различни компютърни системи и мрежи-инсталиране и поддръжка на софтуер и хардуер;
  • тестване, диагностициране и отстраняване на повреди в различни компютърни системи, мрежи и периферни устройства;
  • работа с операционни системи и бази от данни.
  • DSC01921-webDSC01923-web

 Професионална реализация
Завършилите тази специалност могат да работят в производствени предприятия и фирми с предмет на дейност, свързан с диагностика, монтаж, хардуерно и софтуерно поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника

Учебния план, по който се обучават учениците в тази специалност може да видите тук


Специалност: Електрически инсталации
Професия: Електротехник

В тази специалност учениците усвояват система от знания за електроинсталационните изделия, апаратура, електрически табла, основните схеми на електрическите инсталации в жилищни и обществени сгради, електрически мрежи, електроснабдяване и обзавеждане на промишлени предприятия
Професионална реализация:
Придобитите умения за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехнически съоръжения, електрически инсталации и електрически табла, дават възможност на завършилите тази специалност да работят във фирми специализирани в изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации от всякакъв вид.
DSC01891-web

Учебния план, по който се обучават учениците в тази специалност може да видите тук

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

Специалност: Телекомуникационни системи
Професия: Техник по комуникационни системи

С разширено изучаване на английски език

Обучението в тази специалност дава знания, умения и навици за професионална реализация в условията на съвременните бързо развиващи се телекомуникационни технологии.

Професионална реализация:

  • Мобилни оператори    – Мобилтел ЕАД;  Теленор България; Виваком
  • Интернет доставчици и телевизии  – Булсатком;  Еском

DSC01929-web

Учебния план, по който се обучават учениците в тази специалност може да видите тук