Специалности

 

Специалност: Електрически машини и апарати
Професия: Електротехник

        Тази специалност съчетава класическите и модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят.

       Учениците получават квалификация и подготовка за работа по проектиране, изследване, производство, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.

Професионална реализация:
Завършилите обучението по тази специалност могат да работят като:

  • проектанти на електрически машини и съоръжения;
  • да извършват ремонтни дейности и диагностика на електрически машини и апарати;
  • да изграждат силови и осветителни инсталации.

Специалност: Промишлена електроника

Професия: Техник на електронна техника

След завършване на обучението по специалност „Промишлена електроника“ , обучаваните могат да работят във фирми, чийто предмет на дейност е свързан с:

  • поддръжка и ремонт на електронни изделия;
  • поддръжка и експлоатация на промишлени електронни устройства;
  • производство на електронни изделия;
  • търговия с електронни изделия.

Специалност: Електрически инсталации
Професия: Електротехник

В тази специалност учениците усвояват система от знания за електроинсталационните изделия, апаратура, електрически табла, основните схеми на електрическите инсталации в жилищни и обществени сгради, електрически мрежи, електроснабдяване и обзавеждане на промишлени предприятия

Професионална реализация:

Придобитите умения за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехнически съоръжения, електрически инсталации и електрически табла, дават възможност на завършилите тази специалност да работят във фирми специализирани в изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации от всякакъв вид.

DSC01891-web