Родителски срещи

График за провеждане на родителски срещи


19.09.2018 г.   от  18:00 ч.
Тема:

  Запознаване с правилника за дейността  на училището и Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание и труд.