Задочна форма на обучение

  1. Очните занятия за учениците в задочна форма на обучение се провеждат в кабинет: „Български език 1“ . Графика може да видите ТУК.
  2. График – изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план за учениците от 11 В клас, задочна форма на обучение за учебна 2018-2019 г. Графика може да видите ТУК.