Промяна в седмична програма

Заместване на отсъстващи учители

Във връзка с отсъстващи учители, се променя седмичното разписание, както следва:

Последвайте връзката –> https://pgett.edupage.org/substitution/?


 

Часовете по норматив на инж. Йоланда Вълова Грозева – утвърдени по Образец 1 да се проведат от следните учители, както следва :

Сряда 05.12.2018 г.– общо 7 (седем) часа :

 • Лабораторна практика по ел. измервания 10А – 2-ри и 3-ти да се проведе от инж. Валентина Тодорова ;
 • Основи на ел. измерванията 9А – 4-ти да се проведе от инж. Костадин Кирчев;
 • Предприемачество 8А – 5-ти да се проведе от инж. Мария Огнева ;
 • Час на класа 8А – 6-ти да се проведе от Елена Стефанова ;
 • Производствена практика 12 А– 7-ми и 8-ми час да се проведе от инж. Мария Огнева.

Четвъртък 06.12.2018 г.– общо 6 (шест) часа :

 • Основи на ел. измерванията 9А – 2-ри да се проведе от инж. Валентина Тодорова;
 • Лабораторна практика по ел. машини 12А – 3-ти и 4-ти час да се проведе от инж. Мария Огнева;
 • Лабораторна практика по специалността 12А – 5-ти, 6-ти и 7-ми час да се проведе от инж. Татяна Милкова;

Петък 07.12.2018 г.– общо 2 (два) часа :

 • Лабораторна практика по ел. измервания 10А – 2-ри и 3-ти час да се проведат от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;

І. Часовете на Ралица Стефанова Виделова  – утвърдени по Образец 1 да се проведат от следните учители  както следва:

СРЯДА 21.11.2018 г.

 • Английски език 8 А клас –1-ви час – да се проведе от инж. Йоланда Грозева – Здравно образование
 • Английски език 8 А клас –2-ри час – да се проведе от инж. Мария Тилчева – Здравно образование
 • Английски език 8 Б клас – 4-ти час – да се проведе от Надежда Карамфилова – Здравно образование
 • Чужд език за професията 12 А клас –5-ти час – да се проведе от Рена Събева – Здравно образование
 • Час на класа 12 А клас – 6-ти да се проведе от Елена Стефанова

І. Часовете по норматив на Тоня Кирилова Кабзева – утвърдени по Образец 1 да се проведат от следните учители, както следва :

Петък 23.11.2018 г.– общо 4 (четири) часа :

 • Информационни технологии 8Б II-ра група – 2-ри да се проведе от Мария Карабалиева ;
 • Математика 8А – 3-ти да се проведе от Мария Карабалиева ;
 • Математика 10Б – 4-ти да се проведе от Мария Карабалиева ;
 • Час на класа 8Б – 6-ти да се проведе от Мария Карабалиева ;

І. Часовете по норматив на Галина Петрова Стоянова – утвърдени по Образец 1 да се проведат от следните учители, както следва :

Понеделник 26.11.2018 г.– общо 6 (шест) часа :

 • История и цивилизация 9 А – 1-ви да се проведе от Дияна Господинова ;
 • Свят и личност 12 А – 2-ри да се проведе от Надежда Карамфилова като час по Здравно образование;
 • История и цивилизация 8 Б – 4-ти да се проведе от Надежда Карамфилова като час по Здравно образование;
 • Свят и личност 12 А – 5-ти да се проведе от инж. Татяна Милкова като час по Здравно образование;
 • Философия 8 А – 6-ти да се проведе от Елена Стефанова като час по Здравно образование;
 • Изобразително изкуство 8 А – 7-ми да се проведе от Елена Стефанова;

І.Часовете на инж. Мария Тилчева Господинова-Тодорова  – утвърдени по Образец 1 да се проведат от следните учители  както следва:

ВТОРНИК 11.12.2018 г.

 • Приложен софтуер ЗИПП 11 Б клас – Втора група –3-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева – цял клас;
 • Аналогова схемотехника 10 Б клас –4-ти час – да се проведе от инж. Мария Огнева;
 • Електробезопасност 8 Б клас – 5-ти час – да се проведе от инж. Валентина Тодорова;
 • Електрически и електронни измервания 8 Б клас –6-ти час – да се проведе от инж. Мария Огнева
 • Материалознание РПП 8 Б клас – 7-ми да се проведе от инж. Мария Огнева

ВТОРНИК 18.12.2018 г.

 • Приложен софтуер ЗИПП 11 Б клас – Втора група –3-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева – цял клас;
 • Аналогова схемотехника 10 Б клас –4-ти час – да се проведе от инж. Мария Огнева;
 • Електробезопасност 8 Б клас – 5-ти час – да се проведе от инж. Валентина Тодорова;
 • Електрически и електронни измервания 8 Б клас –6-ти час – да се проведе от инж. Мария Огнева
 • Материалознание РПП 8 Б клас – 7-ми да се проведе от инж. Мария Огнева

СРЯДА 19.12.2018 г.

 • Електрически и електронни измервания РПП 8 Б –3-ти час – да се проведе от инж. Валентина Тодорова;
 • Градивни елементи 9 Б клас – 5-ти час – да се проведе от инж. Мария Огнева;
 • Час на класа 12 Б клас –6-ти час – да се проведе от Елена Стефанова
 • Дънни платки за PC 11Б – 7-ми да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева.

ЧЕТВЪРТЪК 20.12.2018 г.

 • Аналогова схемотехника 10 Б клас – 1-ви час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Периферни устройства 11 Б клас – 2-ри час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Компютърни мрежи 11Б – 3-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Запомнящи устройства 12 Б клас – 4-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;

ПЕТЪК 21.12.2018 г.

 • Предприемачество 8Б – Втора група –1-ви час – да се проведе от инж. Йоланда Грозева;
 • Периферни устройства 11Б –3-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Приложен софтуер 11 Б втора група – 4-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Приложен софтуер 11 Б втора група – 5-ти час – да се проведе от Елена Стефанова като час по Здравно образование;
 • Компютърни мрежи 11 Б клас –6-ти час – да се проведе от инж. Мария Огнева като час по Здравно образование.

ЧЕТВЪРТЪК 03.01.2019 г.

 • Аналогова схемотехника 10 Б клас – 1-ви час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Периферни устройства 11 Б клас – 2-ри час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Компютърни мрежи 11Б – 3-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Запомнящи устройства 12 Б клас – 4-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;

ПЕТЪК 04.01.2019 г.

 • Предприемачество 8Б – Втора група –1-ви час – да се проведе от инж. Йоланда Грозева;
 • Периферни устройства 11Б –3-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Приложен софтуер 11 Б втора група – 4-ти час – да се проведе от инж. Теменужка Радева Димитрова-Машева ;
 • Приложен софтуер 11 Б втора група – 5-ти час – да се проведе от Елена Стефанова като час по Здравно образование;
 • Компютърни мрежи 11 Б клас –6-ти час – да се проведе от инж. Мария Огнева като час по Здравно образование.