На вниманието на учениците и учителите!

Във връзка с отсъстващи учители, се променя седмичното разписание, както следва:

Последвайте връзката –> https://pgett.edupage.org/substitution/?