Ваканция и дистанционно обучение

На основание Зап.№РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия до 29.03.2020 г. Обучението на учениците ще се извършва дистанционно чрез електронни ресурси на адрес www.klett.bg     и                           www.e-prosveta.bg.

Всеки класен ръководител ще създаде група в Messeger или Viber . Съобразно седмично разписание преподавателите ще провеждат конферентни разговори с с учениците, свързани с тяхното онлайн обучение. По общообразоватилните предмети ще се използват електронни учебници на адрес  www.klett.bg     и   www.e-prosveta.bg. Ще бъдат използвани и уроците, които ще се предават по БНТ. Уроците на учителите Машева, Машев и Тилчева ще продължат да бъдат качвани на адрес www.dox.bg