Откриване на новата учебна година

Новата учебна 2020-2021 година ще бъде тържествено открита на 15.09.2020г. от
9 часа в двора на училището. На тържеството се поканват всички ученици от 8 клас и 10 клас.
Учениците от останалите класове(9, 11 и 12) да бъдат в училище на 15.09.2020г. от 10 часа.
Носете си маски.