Съобщение

От 29.10.2020г. до 12.11.2020г. (включително) обучението ще бъде от разстояние

в електронна среда. Дистанционните учебни часове следват утвърденото седмично

разписание по следния график:

1 час  8,00 –8,40

2час  8,50 –9,30

3час  9,40 – 10,20

4час  10,40 – 11,20

5час  11,30 – 12,10

6час  12,20 – 13,00

7час  13,10 – 13,50