Съобщение

На основание Заповед №РД09 – 3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, в периода от 04.01.2021г.  до  31.01.2021г. обучението на учениците от 8. до 12. клас в дневна форма на обучение, продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

Разписание:

1час– 8,00 –8,40

2час– 8,50 – 9,30

3час– 9,40 – 10,20

4час– 10,40 –11,20

5час– 11,30 – 12,10

6час– 12,20 – 13,00

7час– 13,10 –13,50