Вътрешно подаване на сигнали

Във връзка с влизането на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ от 04.05.2023 г. Ви уведомяваме, че длъжностните лица, отговорни за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са:

ТАНЯ ТОДОРОВА КРЪСТЕВАпостоянно действащо лице;

електронна поща: tanya.to.krasteva@edu.mon.bg;

тел. номер: 0895393666

и МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА резервен член;

електронна поща: milena.v.ivanova@edu.mon.bg;

тел. номер: 0894544553

Формуляр за подаване на сигнали

Правила за вътрешно подаване на сигнали