Контакти

ПГЕТ „Захари Стоянов“
ул. „Любен Каравелов“ №1
гр. Харманли
обл. Хасково
                         Имейл: pgett@abv.bg
                        Телефони: Директор –  0879171464
                                            Зам. директор по УД – 0886554995
                                            Главен счетоводител – 0895393666
                                            Техн. секретар – 0879374209