Галерия

   

   

Учениците от ПГЕТ „Захари Стоянов“ участват в производствена практика на реални работни места в града. Те се осигуряват от  работодатели, с които училището има сключени договорни отношения.
Една от тези фирми е „СИТИ – М“ ООД  с управители Милко Милков и Валентин Милков.
Фирмата осигурява провеждането на учебна практика и производствена практика за ученици от специалност „Електронна техника“. За поредна година гимназията участва в „Ученически практики“, благодарение, на които учениците виждат и участват в работния процес.
„СИТИ-М“ ООД участва и със съфинансиране в проект „Модернизация на материалната база в училище“ – осигуряване на съвременна техника за учебната работилница.
Господин Милко Милков и г-н Валентин Милков осигуриха дарение за учебната работилница на специалност „Електронна техника“ – нови инструменти и уреди. Всяка работна маса бе оборудвана с мултицет, поялник, клещи, клещи- резачки, клещи за зачистване на кабел, отвертки, тенол и флюс.
Гимназисти, учители и директор заедно благодариха за щедрото дарение на собствениците на фирмата. На тръгване в знак на благодарност директорът на гимназия „Захари Стоянов“ Соня Илиева подари на благодетелите плакет.