Документи

Тук ще намерите документите, свързани с дейността на училището. В рубриката „Нормативни документи” са поместени закони, правилници и наредби, а в „Училищни документи” – документи разработени от училищни комисии и утвърдени от директора на училището.