Бюджет

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджетни и извънбюджетни сметки към 27.06.2024

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджетни и извънбюджетни сметки към 31.12.2023г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджетни и извънбюджетни сметки към 30.06.2023г.

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджетни и извънбюджетни сметки към 31.03.2023

Бюджет за 2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетни сметки към 31.12.2022 г

Oбяснителна записка за 12.2022г

Oбяснителна записка за 09.2022г

Oбяснителна записка за 06.2022г

Oбяснителна записка за 03.2022г

Бюджет 2021 –отчет към 1.09.2021 г.

Бюджет на ПГЕТ “ Захари Стоянов“

Бюджет 2020 – отчет към 26.10.2020 г._

Обяснителна записка

Бюджет 2020

Отчет на бюджета към 31.10.2019

Публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства в училището.

Бюджет за 2019 година на ПГЕТ “ Захари Стоянов“ гр. Харманли, утвърден със Заповед №РД-09-853/20.03.2019 г. на МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА