Бюджет

Публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства в училището.

В изпълнение на чл. 51 на ПМС № 8 /16.01.2015 г. в сила от 01.01.2015 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 януари 2015г. За изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.

  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.09.2018 г.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.06.2018 г.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2018 г.

  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2017 г.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2017 г.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.03.2017 г.

  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.12.2016 г.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2016 г.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2016 г.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет към 30.03.2016 г.

В изпълнение на чл. 119 на ПМС № 367/29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.