Обществен съвет

Общественият съвет към ПГЕТ „Захари Стоянов“ – 01.09.2022 г.

Председател: Валентина Митева Желкова

       Членове: Николай Бойков Колев

                                         Ангелина Славчева Янчева

 Дарина Милкова Станчева – Старши експерт по ПОО – представител на МОН

  Иван Димитров Атанасов – главен редактор на „Сакарнюз“ – представител на работодателите

Кремена Стефанова Делчева

Тодор Тодоров

Протокол № 1-20.10.2023 г.

Протокол от втори етап-събрание на родителите

Правилник за общ.съвет

Вътрешни правила за работа на Обществения съвет