Обществен съвет

Общественият съвет към ПГЕТ „Захари Стоянов“ е създаден на 20.12.2016г.

Председател: Радостина Гошева Димова

       Членове: Станка Колева Тенева

  Мартин Димитров Пелтеков

  Иван Димитров Атанасов

  Иван Георгиев Ванчев

Правилник за общ.съвет