учебни планове

Учебен план за учениците от 8 а клас- специалност “ Електрически инсталации “  с разширено изучаване на английски език.

Учебен план за учениците от 8 б клас- специалност “ Телекомуникационни системи „.

Учебен план за учениците от 9 а клас- специалност “ Електрически машини и апарати “  дуална форма на обучение.

Учебен план за учениците от 9 б клас- специалност “ Телекомуникационни системи “  с разширено изучаване на английски език.

Учебен план за учениците от 9 в клас- специалност “ Трайни насаждения „.

Учебен план за учениците от 9 г клас- специалност “ Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения „.

Учебен план за учениците от 10 а клас- специалност “ Електрически инсталации „.

Учебен план за учениците от 10 б клас-специалност- “ Компютърна техника и технологии“.

Учебен план за учениците от 10 в клас-специалност- “ Трайни насаждения „.

Учебен план за учениците от 11 а клас- специалност “ Електрически машини и апарати „.

Учебен план за учениците от 11 б клас-специалност- “ Компютърна техника и технологии“.

Учебен план за учениците от 11 в клас -специалност- „Електрически инсталации “ – задочна форма на обучение.

Учебен план за учениците от 12 а клас- специалност “ Електрически машини и апарати „.

Учебен план за учениците от 12 б клас-специалност- “ Компютърна техника и технологии“.

УУП-11,12клас за 2019-2020 г.

УУП-8,9,10клас за 2019-2020 г.