Ученици

1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

Попълни АНКЕТАТА – – – > https://goo.gl/forms/CN8QPX8gM7KpkyvV2

Борбата срещу СПИН се води повече от 30 години

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН. Борбата срещу СПИН се води повече от 30 години, а в България основната цел е да се гарантира безопасност при кръвопреливането, както и лечение и профилактика.

Всяка година на 1 декември доброволците на БМЧК – София отбелязват Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН с мащабна информационна кампания на територията на София. В подготовката, организацията и провеждането на изявата се включват над 100 доброволци, служители на БЧК, университети, училища и други неправителствени организации.

Средногодишно у нас се откриват около 200 човека с ХИВ. По официални данни към месец май 2018 –та  инфектираните българи са били 2 810, като над една трета от тях живеят в София.

Британски депутат разкри пред парламента, че е ХИВ-позитивен

По повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, младежите от Българския Червен кръст организират мащабна информационна акция, която ще обхване ключови места в София.

Принц Хари: Тествайте се срещу ХИВ, няма нищо срамно (ВИДЕО)


Попълнете АНКЕТАТА ТУК и определете най-толерантния Ваш съученик.
Принципи на толерантността:     
  
–          Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
–          Един за всички, всички за един!
–          Рамките ограничават човешкия дух.
–          Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
–          Не издигай стени!
–          Търпение, доброжелателност, разбиране.
–          Не бъди безразличен!
–          Обичай!
–          Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
 
Това е да бъдеш ЧОВЕК!
16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
     
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
Можем просто да проверим дали сме толерантни помежду си – когато сме колата и закъсняваме за работа или среща, когато чакаме пред лекарските кабинети или се запознаваме с новите приятели на децата.
Дали сме само привидно любезни и тази привидна любезност дали е форма на толерантността или на най-обикновено лицемерие?
Дали, когато извръщаме очи от просяците по улиците, от безпризорните деца и незабелязвайки проблемите на хората, които не могат да се справят със собствената си бедност, дали  сме хора по своему толерантни и дали това не ни поставя в другата категория – на нечувствителните, нетолерантните и духовно бедните хора?
 Дали отбягваме да работим с хора от малцинствата?
Дали когато при нас търсят работа хора с увреждания или такива в неравностойно социално положение ние ги игнорираме, за да не си създаваме допълнително главоболия и да си усложняваме излишно работата?
Нетърпимостта е противоположното на толерантността. На нетърпимостта се противодейства чрез възпитание в дух на толерантност. „Възпитанието в дух на толерантност започва с обучаването на хората на това, в какво се състоят техните общи права и свободи, за да се осигури осъществяването на тези права, и с поощрение на стремежа към защита на правата на другите. „.
Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.
Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.
Когато говорим за толерантност на едно общество може би е добре първо да се замислим за нашата лична толерантност.
И ако досега не сме мислили над тези въпроси, може да го направим именно на 16 ноември.
                                             
                                                     Опознай различните от теб!