Полезни връзки – електронни учебни материали

Математика

Математика – виртуален училищен кабинет по математика и други ресурси
http://re6avam.hit.bg/– Решени задачи по математика
http://solema.hit.bg/– Уроци по математика
http://mat.net-bg.info/– Всичко за математиката
http://www.math.dortikum.net/– Изпити, състезания, олимпиади
http://www.stereometry.hit.bg/– Стереометрия. Призма. Пирамида.
http://bg.wikipedia.org/– Електронна енциклопедия
http://www.lazarovi.com/online-baza/– База данни със задачи по математика
http://www.ixl.com/math (ЕN)– Онлайн решаване на задачи
https://www.mathway.com/ (ЕN)– Мощен инструмент за създаване на графики и решаване на задачи
http://ruen.sharepoint.com/– Интересни електронни резурси по математика
http://www.kombinatoruka.hit.bg/– Електронна система от теория и задачи за изучаване на комбинаторика в 10 клас
http://www.math.bas.bg/– Виртуален училищен кабинет по математика
http://futuremathschool.hostoi.com/algebra – Електронен учебник по математика за 11. клас
http://content.e-edu.bg/file.php/139/ – Математика за 11. клас
http://futuremathschool.hostoi.com/ – Математика – 11. клас
http://videouchitel.com/ – интернет сайт за видео уроци по математика
http://www.domashno.bg/ – решени задачи от учебници по математика, физика и химия от 5 до 12кл.

Български език и литература

http://www.alfa.bg/– Сайт в помощ на кандидат-гимназистите и кандидат-студентите. Съдържа тестове по Български език и литература, конкурсни творби, стихове. Част от ресурсите изискват безплатна регистрация.
http://www.slovo.bg/– онлайн библиотека. Съдържа богат набор от литературни произведения. Обхванати са както класиците, така и съвременните автори.
http://liternet.bg/– Портал за литература и образование „Литернет”
http://www.ocenka-bel.com/index.php – безплатни онлайн тестове, видео уроци, теми и есета

Информатика и ИТ

http://free.hit.bg/lessonsdw/project.htm– WEB дизайн
http://uroci.net/– WEB дизайн
http://www.youngdesigner.info/– Графика и дизайн
http://bg.wikipedia.org/– Електронна енциклопедия
http://infoman.musala.com/– Основна отправна точка за всички, занимаващи се с информатика
http://www.pmgmontana.com/projects/coding-bg/bg/index.php– задачи по информатика
http://www.introprogramming.info/– Съдържа модерен увод в основите на програмирането
http://vb.teacher.bg/ – онлайн курс – В Света на програмирането с Visual Basic
http://bankova.ucoz.com/index/temi/0-58 – ИТ 10. клас
http://9-it.free.bg/index.html – ИТ 9. клас
http://pgds.org/books/pu/index.html – Периферни устройства
http://it5.free.bg/ – ИТ 5. клас
http://sou-trastenik.com/?page_id=855 – Уроци по информатика и ИТ
http://it-5ou.weebly.com/ – Материали по информационни технологии

Химия

http://orgchemistry.getika.com– Сайт, съдържащ полезна и любопитна информация за органичните съединения, структурата им и практическото им приложение. Допълва изучавания в часовете по химия материал. Предлага периодична таблица и тест за проверка на знанията.
http://chem.hit.bg/– Сайт, насочен към любителите на химията. Съдържа новини от света на химията и връзки към много други такива сайтове, бази данни, химични списания и др. Има и онлайн химическа библиотека, която съдържа десетки учебници по химия под формата на електронни книги.
http://chemistry.dortikum.net/bg/– Виртуална Химична Лаборатория. Независимо дали сте ученик или не, можете да прекарате часове в смесване на различни вещества, за да видите какъв резултат ще се получи. Изградена основно в помощ на учениците от 7-ми клас, програмата съдържа база от данни с инструменти, вещества, съдове, възможни реакции. Графичният интерфейс е доста добър и ясно илюстрира това, което би се случило в реална лаборатория. В случай, че не сте на „ти“ с химията, помощникът на български език ще ви насочва и ще припомня забравеното. В допълнение ще разполагате и с полезни неща като таблици и конвертор на мерни единици.

Физика

http://download.idg.bg/– Симулации по физика
http://eduject.net/– Електронно помагало, което цели да улесни учебния процес в часовете по физика. Съдържа основните направления, които се изучават в училище – светлина, сили, топлинни явления, трептения и вълни.
http://lightphenomena.hit.bg/– Електронно помагало, което разглежда светлинните явления (оптика)
http://eduject.net– Онлайн урок по физика за протичането на електричен ток в металите. http://flex.hit.bg/fun/fizika.htm– Забавна физика
http://www.eltok.hit.bg/– Електрическият ток в различните среди
http://www.solarsystemscope.com/– 3D модел на Слънчевата Система
http://bgastronomy.com/– Всичко за астрономията
http://e-fizika.hit.bg/index.htm – e-физика за 9. клас
http://fizika.tomakardjiev.com/index.php – е-учебник по физика

Биология

http://www.mayamarkov.com/– Систематично и последователно са разгледани всички раздели от курса по биология.
http://cells.hit.bg/– Всичко за клетката
http://zygotebody.com– 3D атлас интерактивно представя човекото тяло и неговите системи.
http://biology.hit.bg/– Онлайн електронен тест по биология

Други

Интерактивни уроци по различни предмети
Видеоуроци
Връзки към електронни учебници – ПГ – гр. Чепеларе
Философски цикъл – СОУ – гр. Карлово
Знания ТВ в You Tube
Електронен учебник по география
Среда за електронно обучение по ИТ
Създаване на е-учебник
Етика и право – Х клас
За обучението по история, география и философски науки
ПГИ Смолян
Интернет учебник по Photoshop
Интерактивни уроци по география на България

Тестове

Електронни тестове по различни учебни предмети

Източници:

http://e-uchebnici.blogspot.com/