ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС за учебната 2018-2019 г.

След завършен 7 клас ПГЕТ „Захари Стянов“ ще приема в следните специалности:

Специалност                                      Професия      Форма на обучение
Електрически инсталации с разширено изучаване на английски език                    Електротехник                дневна
Телекомуникационни системи                      Техник по  комуникационни системи               дневна

Електрически машини и апарати      Електротехник                     дневна                                       

 

Срок на обучение: 5 години

Балът се образува от:

Удвоените брой точките от тест по български език и литература-от НВО

Удвоените брой точки от тест по математика– от НВО

Точките по математика  от свидетелството за завършено основно образование.

Точките по физика и астрономия  от свидетелството за завършено основно образование

График на приема след VII клас:

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи 20.06-26.06.2018г. 04.07-06.07.2018г 20.07-24.07.2018г.
Обявяване на резултати до 03.07.2018г. до 12.07.2018г. до 26.07.2018г.
Записване 04.07-06.07.2018г 13.07-17.07.2018г. 27.07--30.07.2018г.
Обявяване на свободни места ––– 19.07.2018г. 02.08.2018г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Свидетелство за завършен 7 клас

Медицинско свидетелство от личния лекар