СПЕЦИАЛНОСТИ 2019-2020 г.

След завършен 7 клас ПГЕТ „Захари Стянов“ ще приема в следните специалности:

Специалност Професия Форма на обучение Срок на обучение
1 Електрически машини и апарати с разширено изучаване на английски език

 

Електротехник Дневна 5 години
2 Електрически машини и апарати

 

Електромонтьор Дневна 5 години
3 Промишлена електроника Техник на електронна техника Дневна 5 години

Балът се образува от:

Удвоените брой точките от тест по български език и литература-от НВО

Удвоените брой точки от тест по математика– от НВО

Точките по математика  от свидетелството за завършено основно образование.

Точките по физика и астрономия  от свидетелството за завършено основно образование

График на приема след VII клас:

1 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование 03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 11.07.2019 г. вкл.
3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16.07.2019 г. вкл.
4 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 18.07.2019 г. вкл.
5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2019 г. вкл.
6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2019 г.
7 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 25.07.2019 г. вкл.
8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г. вкл.
9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.
12 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 13.09.2019 г. вкл

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Служебна бележка с резултатите от НВО

Медицинско свидетелство от личния лекар

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Свидетелство за завършен 7 клас

Медицинско свидетелство от личния лекар