Специалности и професии в ПГЕТ“Захари Стоянов“

 Специалност: Електрически машини и апарати
Професия: Електротехник

        Тази специалност съчетава класическите и модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят.

       Учениците получават квалификация и подготовка за работа по проектиране, изследване, производство, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.

 

Професионална реализация:
Завършилите обучението по тази специалност могат да работят като:

 • проектанти на електрически машини и съоръжения;
 • да извършват ремонтни дейности и диагностика на електрически машини и апарати;
 • да изграждат силови и осветителни инсталации.

Специалност: Промишлена електроника
Професия: Техник на електронна техника

След завършване на обучението по специалност „Промишлена електроника“ , обучаваните могат да работят във фирми, чийто предмет на дейност е свързан с:

 • поддръжка и ремонт на електронни изделия;
 • поддръжка и експлоатация на промишлени електронни устройства;
 • производство на електронни изделия;
 • търговия с електронни изделия.

Специалност: Електрообзавеждане на производството
Професия: Електромонтьор

Бурното развитие на модерните технологии изисква можещи и знаещи електротехници за поддръжка, монтаж и  ремонт на високопроизводителни автоматизирани поточни линии, машини и съоръжения, каквито несъмнено ще станете, ако се обучавате по тази професия.
Обучаваните по тази специалност извършват дейности по:

 • проектиране, изработване, присъединяване към захранването ;
 • поддръжка на силови и осветителни инсталации;
 • промишлени инсталации;
 • електрически мрежи с ниско напрежение.

Обучаващите се получават практически умения, придобити в технологично оборудвани зали и лаборатории.     

Специалност: Електрически машини и апарати
Професия: Електромонтьор

Учениците, придобили тази професия изработват, измерват, монтират и ремонтират ел.машини, апарати, електрически съоръжения и уредби.
Получават практически умения, придобити в технологично оборудвани зали и лаборатории.

Специалност: Електрически инсталации
Професия: Електротехник

В тази специалност учениците усвояват система от знания за електроинсталационните изделия, апаратура, електрически табла, основните схеми на електрическите инсталации в жилищни и обществени сгради, електрически мрежи, електроснабдяване и обзавеждане на промишлени предприятия

Професионална реализация:

Придобитите умения за изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехнически съоръжения, електрически инсталации и електрически табла, дават възможност на завършилите тази специалност да работят във фирми специализирани в изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации от всякакъв вид.