Проекти

 1. Проект: „Твоят час“
 2. Проект: „Европейски дневник“
 3. Проект:„Харманли – светът на младите  хора  в свободното време“
 4. Проект на Международната Фондация за Дива Природа
 5. Проект:  „Да направим училището привлекателно за младите хора“
 6. Проект “ УСПЕХ
 7. Проект “ Нов шанс за успех „
 8. Проект Подкрепа за успех
 9. Покана по Проект „Равен достъп до училищното образование“
 10. Равен достъп
 11. „Ученически практики“-2
 12. Успех за теб