Проекти

  1. Проект: „Твоят час“
  2. Проект: „Европейски дневник“
  3. Проект:„Харманли – светът на младите  хора  в свободното време“
  4. Проект на Международната Фондация за Дива Природа
  5. Проект:  „Да направим училището привлекателно за младите хора“
  6. Проект “ УСПЕХ
  7. Проект “ Нов шанс за успех „
  8. Проект “ Ученически практики „
  9. Проект Подкрепа за успех