Проекти

 1. Равен достъп
 2. Проект: „Твоят час“
 3. Проект: „Европейски дневник“
 4. Проект:„Харманли – светът на младите  хора  в свободното време“
 5. Проект на Международната Фондация за Дива Природа
 6. Проект:  „Да направим училището привлекателно за младите хора“
 7. Проект “ УСПЕХ
 8. Проект “ Нов шанс за успех „
 9. Проект “ Ученически практики „
 10. Проект Подкрепа за успех
 11. Проект „Равен достъп до училищното образование“покана