УСПЕХ-2013/2014

През учебната 2013-2014 година по проект УСПЕХ  са сформирани  10 групи

клуб област на извънкласна дейност брой ученици ръководител
ателие " Приложни изкуства " Културни компетентности 10 инж. Валентина Тодорова
клуб " Кандидат шофьор " Умение за самостоятелно учене и събиране на информация 12 Иделина Димитрова
клуб " Млад предприемач " Предприемачество 7 инж. Мария Огнева
клуб " В света на седмото изкуство " Комуникативни умения на роден език 9 Рена Събева
клуб "Обреди, обичаи и семейни празници  в България" Комуникативни умения на роден език 8 Иванка Лозева
клуб "Моят виртуален свят " Граждански компетентности 9 Петя Иванова
клуб "Природните забележителности, представени чрез средствата на WEB дизайна" Математическа грамотност и базови познания в областта на накуте и технологиите 10 инж. Теменужка Машева
клуб " Занимателна електроника " Природоматематически науки 9 Петър Машев
секция "Тенис на маса и фитнес" Здравно образование 15 Надежда Карамфилова
клуб " Опазване на аквакултурите " Хуманитарни науки 10 Красимир Желязков