УСПЕХ 2014-2015


През учебната 2014-2015 година по проект УСПЕХ  са сформирани  11 групи

клуб област на извънкласна дейност брой ученици ръководител
Ателие Арт -работилница Културни компетентности 12 инж. Валентина Тодорова
Клуб Млад европеец Комуникативни умения на роден език 12 инж. Йоланда Грозева
Дискусионен клуб „Как да се обличам и държа в обществото“ Предприемачество 8 инж. Мария Огнева
клуб “ В света на седмото изкуство „ Комуникативни умения на чужд език 9 Рена Събева
Клуб Европейска кухня -как се хранят в страните от ЕС Здравословен начин на живот 9 Катя Енчева
клуб „Моят виртуален свят „ Дигитални компетентности 10 Петя Иванова
Клуб „Кулинарни традиции“ Умение за самостоятелно учене и събиране на информация 10 инж. Теменужка Машева
Клуб „Млад риболовец и видове риболов“ Здравно образование 13 Петър Машев
Клуб „Спорт в свободното време“ Здравно образование 12 Надежда Карамфилова
клуб “ Опазване на аквакултурите „ Хуманитарни науки 10 Ралица Виделова
Клуб „Млад радиолюбител“ Природоматематически науки 8 инж. Костадин Кирчев