2011-2012

Сформирани са 6 групи

Клуб / секция Ръководител ИИД
Клуб: Ценности и човеколюбие
" Не на агресията-фитнес"
Красимир Желязков
Секция: Здравно образование
" Спорт в свободното време "
Иванка Лозева
Секция: Да успяваме заедно -колективни и индивидуални спортове
" Волейбол "
Красимир Желязков
Клуб: Семейните празници като игра
" Обреди и ритуали в България"
Иванка Лозева
Дискусионен клуб: Трудния диалог в училище
" Приказен свят-туризъм "
Милка Милева
Дискусионен клуб: Моят свят
" Как да представя красотата на България и моя роден град"
Иделина Димитрова