ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ НА ГРУПИТЕ

Успешно представяне на изпитите за придобиване на професионална квалификационна степен „Техник на електронна техника“

Изкуство и природа

Фитнес