Галерия

logo uh praktiki

Учениците  работят по Проект „Ученически практики – 2“  с помощта на наблюдаващи учители, които  са с дълъг професионален стаж и имат какво да дадат на учениците. Работата по Проекта се оценява изключително успешна.

  •   Учениците от специалност ,,Електрически машини и апарати“ от 10. и 11. клас по проект “ Ученически практики – 2″  във фирма ,,Елпром Харманли“ АД гр.Харманли.

Наставници – Даниела Иванова, Севин Исмаил и Галя Иванова
Наблюдаващ  учител: инж.Мария Огнева

               

  • Учениците от специалност „Промишлена електроника “ 10. и 11. клас, по Проект „Ученически практики – 2“ във фирма „СИТИ-М“ ООД гр. Харманли.

Нставници: Милко Милков, Валентин Милков и Живко Милков.
Навлюдаващ учител: инж. Теменужка Машева

     

Учебно тренировъчна фирма „ Електрон“ ООД  с ученици от 10.а клас , специалност Електрически машини и апарати, разглежда следните компоненти:

  • Бизнес идея
  • Регистрация на фирма
  • Бизнес план
  • Предприемачески умения
  • Обяви за работа , документи за кандидатстване и интервю за работа
  • Права и отговорности на служителите и работодателя, пътят към успеха, правила на успеха, награда за успеха

Лектор: инж. Валентина Тодорова