Институциите и бизнес се обединиха в подкрепа на професионалното образование в Харманли

 

Институции и бизнес се обединиха в подкрепа на професионалното образование в Харманли

По повод Държавния план-прием за учебната 2022-2023 г., ПГЕТ „Захари Стоянов“ организира кръгла маса на тема „Професионалното образование и обучение в Харманли – нови възможности и перспективи“. Събитието, което се проведе в края на миналата седмица, бе уважено лично от новия областен управител на област Хасково Катя Панева, като това бе първата й обществена проява след поемането на отговорния пост.  На дискусията в конферентната зала на Културен център Харманли присъстваха още зам. областният управител Виолета Желева, началникът на РУО Хасково Веселина Павлитова, началникът на отдел „ОМДК“ в РУО Иван Панайотов, завеждащият отдел „Образование и социални дейности“ в Община Харманли Маргарита Тървалиева, председателят на Сдружение „Бизнесът на Харманли“ Катя Стоянова, представители на бизнеса, директори на училища, медии.

Една от най-важните цели на кръглата маса бе стиковане на усилията на институции, бизнес и училищно ръководство за повишаване на осведомеността на гражданите на общината и областта за възможностите, които дава професионалното образование и обучение и което е един от приоритетите на МОН. За реализиране на Държавния план-прием за учебната 2022-2023 г. от ПГЕТ „Захари Стоянов“ предложиха на обсъждане изцяло специалности от професии с очакван недостиг на пазара на труда и от Списъка на STEM професиите. Учебното заведение ще предложи прием в три паралелки, като наред с традиционните „Електрически машини и апарати“ /специалност на трето място по недостиг и търсене и в национален мащаб/ и „Промишлена електроника“, се предлага разкриването на една нова за ПГЕТ и общината специалност – „Електрообзавеждане на производството“. Изучаващите я ще могат да се реализират в различните поделения на електроснабдяването, електропроизводството и енергомонтажната дейност в региона, страната и чужбина, както и във всички фирми, използващи електрооборудване в своята дейност или занимаващи се с проектиране и изграждане на производствени мощности, както и тяхната поддръжка.

Наред с това през следващата учебна година специалността „Промишлена електроника“ ще е с разширено изучаване на чужд език – английски.

Областният управител на област Хасково г-жа Панева приветства усилията на местната професионална гимназия, като посъветва като съмишленици в процеса по презентиране на специалностите да бъдат привлечени активно родителите, както и успели ученици. Голяма подкрепа за продължаване на работа по традиционните за училището и ползващи се с авторитет професионални направления – „Електротехника и енергетика“ и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, ръководството на ПГЕТ получи от уважаваните представители на бизнеса Александър Петров, Банко Банев, Катя Стоянова и Красимира Петрова. Зам.-изпълнителният директор на „Елпром-Харманли“ АД Нено Ненов също открои доброто представяне на учениците в проекта „Ученически практики“ и въобще в провежданото в завода производствено обучение.

Зам. областният управител Виолета Желева акцентира върху важността на професионалното образование и сподели информация от проведени до момента срещи на регионално ниво. Началникът на РУО г-жа Павлитова и Иван Панайотов, началник на отдел в институцията, приветстваха начинанието на ПГЕТ „Захари Стоянов“ за срещата, както и заявените намерения за последващи инициативи. Те потвърдиха, че приоритет на МОН е професионалното образование и неговото високо качество. Представителят на Община Харманли г-жа Тървалиева и директори на училища също декларираха своята готовност за съдействие в организирането на срещи и разяснителна кампания за осъществяване на Държавния план-прием за 2022-2023 г. и в двете училища, работещи с ученици в I  и II гимназиален етап, който прием да е в интерес на всички жители на общината и най-вече на учениците.

В края на форума всички присъстващи поеха ангажимент да съдействат в най-скоро време Професионалната гимназия в Харманли да има нова Учебна работилница. Това е крайно наложително поради факта, че сградата, в която сега се помещава Учебната работилница /с Решение на Общински съвет от преди много години, в частта на сградата, която е собственост на Община Харманли/, е предмет на съдебни действия. Това създава реално безпокойство, че учебното заведение може да остане без своята работилница и учебния процес ще бъде затруднен. ПГЕТ е отправила многократни искания до МОН за разрешаване на проблема, като първото писмо е от преди 3 години. До този момент те са останали без резултат. Професионалната гимназия разполага с пълна техническа документация за своята бъдеща работилница, която е финансирала от своя бюджет. През м.г. тя кандидатства по програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища, но проекта й не бе одобрен.

 

 

 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.