Архив на категория: Без категория

Ваканция и дистанционно обучение

На основание Зап.№РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия до 29.03.2020 г. Обучението на учениците ще се извършва дистанционно чрез електронни ресурси на адрес www.klett.bg     и                           www.e-prosveta.bg.

Всеки класен ръководител ще създаде група в Messeger или Viber . Съобразно седмично разписание преподавателите ще провеждат конферентни разговори с с учениците, свързани с тяхното онлайн обучение. По общообразоватилните предмети ще се използват електронни учебници на адрес  www.klett.bg     и   www.e-prosveta.bg. Ще бъдат използвани и уроците, които ще се предават по БНТ. Уроците на учителите Машева, Машев и Тилчева ще продължат да бъдат качвани на адрес www.dox.bg

Грипна ваканция от 6 до 11 март включително

По препоръка на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването дните от 6 до 11 март 2020 г. се обявяват за неучебни за училищата в цялата страна. Заповедта се издава във връзка с регистрирания нов епидемичен подем от грип и остри респираторни заболявания и в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план. Целта е превенция и ограничаване разпространението на вирусните заболявания и опазване здравето на децата и учениците. Занятията в училищата ще бъдат възобновени на 12 март (четвъртък). Учебният материал следва да бъде преструктуриран по преценка на преподавателите.

Препоръчва се на университетите да ограничат провеждането на занятия и упражнения в този период. Детските градини остават отворени при задължително изискване за медицински преглед на входа и съблюдаване за недопускане на болни или неизлекувани деца. Следва и да се предприемат засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията, както и за спазване на постоянна хигиена.

По решение на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в определения превантивен ограничителен период до 12 март.

В този срок ще бъдат отменени и областните кръгове на олимпиадите и състезанията за учениците. Нови дати ще бъдат допълнително обявени.

Грипна ваканция

С оглед ограничаване на контактите на заболели и здрави лица се преустановяват учебните занятия на територията на област Хасково от 27.01.2020 г. до 31.01.2020 г. включително.