Занимания по интереси

Занимания по интереси 2023/2024

Занимания по интереси 2022/2023

Занимания по интереси

Одобрени групи по проекта „Занимания по интереси“ за 2021-2022 уч. година

Занимания по интереси в ПГЕТ «Захари Стоянов» – Харманли  за Втория учебен срок на учебната 2018/2019 г. по брой на групите и участниците в тях и съответните ръководители, както следва:

  1. група «Успешно представяне на ДЗИ по специалността «Компютърна техника и технологии», тематично направление: Технологии, тематична област: Технологии, тематична подобласт: Техника и технологии – 1 група с 10 участници; ръководител: инж. Теменужка Машева, ст. учител по Теоретично обучение КТТ;
  2. група «Успешно представяне на ДЗИ по специалността «Електрически машини и апарати», тематично направление: Технологии, тематична област: Технологии, тематична подобласт: Техника и технологии – 1 група с 10 участници; ръководител: инж. Мария Огнева – ст. учител по Теоретично обучение по специалността ЕМА;
  3. група «Успешно представяне на ДЗИ по БЕЛ», тематично направление: Технологии, тематична област: Технологии, тематична подобласт: Езиков свят – 1 група с 15 участници; ръководител Рена Събева – ст. учител по БЕЛ;
  4. група «Спорт в свободно време», тематично направление: Спорт, тематична област: Спорт, тематична подобласт: Колективни спортове – 1 група с 10 участници; ръководител: Надежда Карамфилова – ст. учител по ФВС;
  5. група «Латино», тематично направление: Изкуства и култура, тематична област: Изкуство и култура, тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства – 1 група с 15 участници; ръководител: Тихомира Огнева – технически секретар;
  6. група «ФК «Пъстра китка», тематично направление: Изкуства и култура, тематична област: Изкуство и култура, тематична подобласт:  Сценични и танцови изкуства – 1 група с 10 участници; ръководител: Виолета Желева – преподавател по народни танци (физическо лице).