Графици

  1. Заповед и график на дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2018-2019 година. =“http://pget-harmanli.com/files/2019/06/37-17092018-УК-за-актуализация-график-дати-ДИ-по-СПК.docx“ download=“all“ viewer=“microsoft“ text=“Download“]
  2. Заповед и график на дейностите по огранизация, провеждането и оценяването на държваните зрелостни изпити през учебната 2018-2019 година.
  3. Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в 8 ми и 9 ти клас САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение, обучаващи се по новата програма за юнска сесия  на уч. 2018/2019 г.:
  4. Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в  9 ти,10 ти и 11 клас клас САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение, обучаващи се по старата програма за юнска сесия  на уч. 2018/2019 г.:
  5. Графици за заниманията по проект „Подкрепа за успех“: