Ученически стипендии

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ в ПГЕТ “ Захари Стоянов“ гр. Харманли съгласно ПМС 328 от 21.12.2017 –ТУК

Забележка: Декларацията за кандидатстване за стипендии за успех се сваля от от тук , за доход от тук и за сираци от тук, попълва се и се дава на класния ръководител.


Други заявление в зависимост от вида на стипендията:

  1. Заявление за еднократна стипендия при социални обстоятелства ТУК.
  2. Заявление за еднократна стипендия при постигнати високи резултати ТУК.
  3. Декларация от родител за статус на ученик само с един родител ТУК.
  4. Декларация от родител за семейно състояние ТУК.
  5. Заявление целева стипендия за конкретен разход ТУК.